Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Belge Alma Zorunluluğu:

  • Belge Zorunluluğu
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının  Resmi Gazete 11 Kasım 2018 Sayı :30592 Tebliği
  • Bilindiği üzere Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde çalıştırılacak personellere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)’nın 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  kanunu ile mesleki belgesi alma zorunluluğu getirilmiş ve bu kanun 20.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili kanun gereği çalışanlara mesleki eğitim ve yeterlilik belgelerinin aldırılması zorunluluğu işverenin sorumluluğuna verilmiştir. Bu bağlamda 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 17’nci maddesine göre işveren tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim aldığını belgelemeyenleri çalıştıramaz . Kanununa göre belirlenen ve yayımlanan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenleyen  28706 Resmi Gazete sayılı TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMENLİK ‘deki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre mesleki eğitim belgesi sayılan kurs, eğitim ve belgeler şunlardır;
  1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
  2. İş Kur Tarafından kontrol faaliyet gösteren kurslar tarafından verilen mesleki eğitim kurslar ve iş başı eğitimleri sonunda verilen bitirme belgesi,
  3. Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
  4. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
  5. Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
  6. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,
  7. Mesleki yeterlilik belgesi.

Özet olarak :

 http://www.halkegitimkurs.com/ustalik-belgesi-alma-kosullari/

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.pdf.Geçici Madde-13