MYK Belgeleri

 
Mesleki Yeterlilik Belgesi Neden Önemli ?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Olan Kişilere Getirisi

Ustalar, Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak sadece mesleklerinin gerektirdiği kanuni zorunluluğu yerine getirmiş olmuyor aynı zamanda mesleklerini daha rekabetçi ve daha güvenli bir şekilde icra etmelerini sağlayacak, yurt dışında da geçerli bir belgenin sahibi oluyorlar.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin İşverenlere Getirisi

İşverenler mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, belgeli personel çalıştırarak hem iş kazası riskini azaltmış oluyor hem de denetimlerde işverenlerin cezai yaptırımlara maruz kalma durumu ortadan kalkıyor.

Ayrıca belgeli personele çalıştıran işverenlere sunulan çeşitli teşviklerden faydalanıyor. 

GENEL KURALLAR

• Sınav ücretlerine KDV dâhildir. Ayrıca KDV tutarı talep edilmez.
• Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
• Covid-19 veya herhangi bir hastalık sebebi ile sınav anında hastalanan/rahatsızlanan adayın sınav hakkı
yanmaz ve daha sonra farklı bir sınav programına dahil edilir.
• Dünya Eğitim ve Danışmanlık ‘nın planladığı sınav programının Dünya Eğitim ve Danışmanlık
tarafından gerçekleştirilememesi durumunda adayın sınav hakkı yakılmaz

1-BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR(TEŞVİK OLMADIĞI DURUMLARDA)

Belge masraf karşılığı 250 TL’dir. (KDV’den muaftır.) Sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde teşvikten yararlanan kişilerden bir defaya mahsus belge masraf karşılığı tahsil edilmez. • Belge masraf karşılığı tutarı her yılın ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocaktan itibaren basılan belgeler için güncel belge masraf karşılığı tahsil edilir. • Belge kişinin belgesinin kaybolması, yıpranması veya kişisel bilgilerinde değişiklik yapılması durumunda yeni belge ücreti 300 TL + KDV dir. • Belge Geçerlilik Süresi Sonunda Belge Yenilemede Belge Basımı (Sınavlı ya da Sınavsız Belge Yenileme) ücreti 450 TL+ KDV dir

2-BELGE ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde
tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan
adayların sınav belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan
yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde,
Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile
2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge ’de
belirlenmiştir.

3-ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR
 • Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. 
 • Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
 •  Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır
 • Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav hakkını kullanmış sayılır.
 •   Sınav başvurusu yapan ancak sınava katılmaktan vazgeçen adaylara yapılacak ücret iadelerine ilişkin kurallar yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak belirlenen kurallar yasal düzenlemelere aykırı olamaz ve adayların hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
4-İNDİRİMLER

• Dünya Eğitim ve Danışmanlık  ’den daha önceden alınan mesleki yeterlilik belgeleri için yeniden
belgelendirme başvuru yapılması durumunda adaya %10 indirim uygulanır

5-DİĞER HUSUSLAR
 • Okuma-yazma bilmeyen adaylar için kuruluşumuz tarafından okuma-yazma desteği verilmesi durumunda ayrıca 300 TL talep edilecektir. 
 • Tercüman gerektiren teorik/performans/ mülakat sınavlarında ayrıca ücret bilgisini kuruluşumuzdan talep edilmesi gerekmektedir.
 •  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli alanlarda (İşsizlik sigortası fonu desteğinden faydalanmak üzere) başvuru yapan adayların başarısız oldukları birim ya da bölümlerden sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde en az iki (2) defa daha ücretsiz sınav hakları bulunmaktadır. 
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli alanlar dışında kalan meslek gruplarında başvuru yapan adayların başarısız oldukları birim ya da bölümlerden sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde en az bir (1) defa daha ücretsiz sınav hakları bulunmaktadır.
 •   Konuşma ve duyma engeli olan adaylara tercüme ihtiyacını karşılamak için işret dili bilen yetkin bir kişi temin edilerek gerçekleştirilen sınavlarda adaylardan ayrıca ücret talep edilir. 
 • Belge yenilemede uygulanacak ölçme-değerlendirme yönteminde belgelendirilmiş kişinin uygulama sınavına alınması durumunda performans sınav ücreti talep edilir. 
 • Başvuru sürecini tamamlayan ve bilgileri yazılıma girilerek aday statüsü kazanan kişilere ücret iadesi aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
 •  MYK Web portalına bildirilen aday, sınavdan 2 gün önce Dünya Eğitim ve Danışmanlığa  sınava katılmama mazeretini bildirmesi durumunda Sınav Ücreti İade Edilmez.
 •   MYK Web portalına bildirilen aday, sınavdan 5 gün önce Dünya Eğitim ve Danışmanlığa  sınava katılmama mazeretini bildirmesi durumunda Sınav Ücretinin %50 si İade Edilir.  MYK Web portalına bildirilen aday, sınavdan 7 gün önce Dünya Eğitim ve Danışmanlığa sınava katılmama mazeretini bildirmesi durumunda Sınav Ücretinin Tamamı İade Edilir.

Kayıt için  Bizimle iletişime geçiniz (linke tıkla )

MYK MEVZUATLAR

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu için tıklayınız.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’i için tıklayınız.

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği için tıklayınız.

MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği için tıklayınız.

MYK Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği için tıklayınız.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Denetim Usul ve Esasları için tıklayınız.

Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Geçici Süreli Çalıştırmaya İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

Türkiye’de Çalışmak İsteyen Yabancıların Sahip Oldukları Mesleki Yeterlilik Sertifikalarının Doğruluğunun Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz ve Şikayetlerin Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar için tıklayınız.

Meslekî Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ için tıklayınız.

5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2015/7726) için tıklayınız.

5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2016/8677) için tıklayınız.

5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2017/10713) için tıklayınız.

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2015/1) için tıklayınız.

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2016/1 için tıklayınız.