İkinci el Motorlu araç alma yetki belgesi alımı tarihi uzatıldı mı?

İkinci el Motorlu araç alma yetki belgesi alımı tarihi uzatıldı mı?

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti yapan mükellefler için işyeri ruhsatı alma yükümlülüğü 31/07/2021 tarihine kadar uzatılmış olup ‘yetki belgesi’ ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Bu nedenle mükelleflerin özel matrah uygulamasından yararlanması için ‘yetki belgesi’ alma zorunluluğu da 31/07/2021 tarihine kadar uzatılmış mıdır? Yoksa sadece işyeri ruhsatını mı kapsamaktadır?

Uzatılan süre iş yeri ruhsatı ile ilgilidir. Yetki belgesi olmadan özel matrah uygulaması yapılamaz.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, yetki belgesi alma yada faaliyet alanını uygun hale getirme şartları 31/08/2020 tarihine kadar uzatılmış oldu.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, bu faaliyetlerine devam edebilmek için 31 Ağustos 2020’ye kadar durumlarını, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere ilgili maddenin şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi alacak.

Yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan en az 10 işletme bulunan iş yerleriyle en az 30 işletme veya en az 50 çalışanı bulunan iş yerleri 31 Ağustos 2020’ye kadar durumlarını ilgili maddeye uygun hale getirecek.

Daha önce yetki belgesi verilen işletmelere 30 Haziran 2021 tarihine kadar süre verildiğini belirterek, “Daha önce Bakanlığımızca yetki belgesi verilen işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarına haiz olduklarını gösteren belgeyi 30 Haziran 2021’e kadar İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemine (İETTS) aktarmaları gerekiyor.

Yükümlülüğün bu tarihe kadar yerine getirilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek.

 

Kaynak :https://www.muhasebenews.com/ikinci-el-yetki-belgesi-alimi-31-07-2021-tarihine-kadar-uzatildi-mi/

Yorumun

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!