YARATICI DRAMA EĞİTİMENLİĞİ(ÜNİVERSİTE ONAYLI)

0 out of 5 based on 0 customer ratings
(0 customer reviews)

0.00 Eğitimlerimiz Video desteklidir. Bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz

Kurs hakkında ön kayıt oluşturmak için lütfen tıklayınız.

YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ / LİDERLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI(ÜNİVERSİTE ONAYLI)

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Sertifika Programı nedir?

Yaratıcı Drama Tarihçesi;

1997 yılında “Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması” çalışmalarında, “Okul öncesinde Drama“, “İlköğretimde Drama” ve “yaratıcı drama “adlarıyla zorunlu dersler olarak programlarda yer almıştır.

2000 li yıllarda Yaratıcı drama; özel okullarda, dernek ve kurumlarda hizmet içi eğitim olmaktan ve özel bir kesime hitap eden eğitim olmaktan çıkıp artık MEB bünyesinde tüm öğrencilere hitap etmeye başlamıştır.

2005 yılından sonra “yapılandırmacı yaklaşımın” benimsenmesiyle bir öğretim yönetimi tekniği halini alanyaratıcı drama Meb’ in değişik kademelerinde zorunlu-seçmeli olarak bir ders halini almıştır. Bu şekilde tüm öğrencilere hitap etmeye başlamıştır.

MEB Yaratıcı Dramayı bir öğretim yönetimi olarak benimsemesi ve bunu okullarda uygulamaya başlamasıyla birlikte 2007 yılında üniversitelerde PDR, Özel Eğitim, Sosyal Bilgiler ve Beden Eğitimi Öğretmenliği gibi bölümlere zorunlu seçmeli ders olarak konulmuştur.

Eğitimde Yaratıcı Drama” bilimsel çalışma disiplini olarak çok yeni bir alan olmasına karşın, çağdaş insanın gereksinimini karşılamada ve yaratıcı bireyi yetiştirmede etkili olabilecek bir yöntem olması yaratıcı drama liderliği ihtiyacını artırmıştır.

Yaratıcı Drama Liderliğinin / Eğitiminin Amacı

Eğitimde yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Eğitim ve öğretimde yaratıcı dramanın işlevi oldukça önemlidir. Yaratıcı Drama, oyun anlamında kullanılmakta ise de eğitimde bir öğretim yöntemi olarak uygulanmasının amacı duyuşsal, bilişsel ve davranışsal yetileri geliştirmektir.

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği ne işe yarar?

 • Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği tüm eğitim kademesindeki çocukların, kendilerini fiziksel ve kişisel olarak daha iyi ifade etmelerine yardımcı olur,
 • Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği çocuklarda rol alma ve dramatizasyon çalışmalarında başarılı olmasını sağlar,
 • Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği ile çocuklarda sosyal ve sayısal zekalarının gelişmesine katkı sağlar,
 • Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği çocukların grup çalışmasının önemini anlamalarına yardımcı olur,
 • Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği çocukların çevre ile ilgili sağlıklı iletişim kurmalarına destek olur,
 • Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği çocukların grup içinde liderlik yönlerinin ortaya çıkarılmasını sağlar,
 • Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği eğitimde kullanıldığı zaman derslerin zevkli ve verimli geçmesini sağlar.
Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği eğitimine kimler katılabilir?
 • Okul öncesi mezunları ve öğrencileri
 • Çocuk gelişimi mezunları ve öğrencileri
 • Psikoloji öğrencileri ve mezunları
 • PDR mezun ve öğrencileri,
 • Sosyologlar,
 • Psikolojik danışmanlar,
 • Aile danışmanları,
 • Sınıf öğretmenleri
 • Pedegoglar,
 • Çocuklarına daha faydalı olmak isteyen anne ve babalar,
 • Yaratıcı dramaya ilgi duyan herkes katılabilir.

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Eğitiminin İçeriği:

 1. Tanıma ve tanışma etkinlikleri
 2. İletişim ve etkileşim etkinlikleri
 3. Isınma, uyum ve güven etkinlikleri
 4. Duyulara yönelik çalışmalar
 5. Algi eğitimi ve empati gelişim çalışmaları
 6. İletişim becerilerine yönelik çalışmalar
 7. Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 8. Doğaçlama  çalışmaları
 9. Tiyatro ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 10. Hareket, ses ve nefes çalışmaları
 11. Yaratıcı dramanin temel kavramlarına yönelik çalışmalar
 12. İletişim ve etkileşime yönelik çalışmalar
 13. Isınma, uyum ve güvene yönelik ayrıntılı çalışmalar
 14. Dramatik kurgunun bileşenlerine yönelik çalışmalar
 15. Ses ve nefes çalışmaları
 16. Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 17. Müzik ve ritim çalışmaları
 18. Doğaçlama  çalışmaları
 19. Yaratıcı drama tekniklerine yönelik çalışmalar
 20. Yaratıcı drama da öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik çalışmalar
 21. Plastik sanatlar ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 22. Dans, devinim ve ritüellerin yaratıcı drama da kullanımına yönelik çalışmalar
 23. Farklı mekanlarda yaratıcı drama çalışmaları

Yaratıcı Drama Eğitimin Kazanımları:

 Üniversitesi Onaylı Yaratıcı Drama Eğitimiyle kursiyerlerin:

 • Yaratıcı Drama ile ilgili kavramları bilmesi,
 • Yaratıcı Drama, Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ilişkisini kurması,
 • Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmesi,
 • Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hakim olması,
 • Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmesi,
 • Yaratıcı Drama Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanması,
 • Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanması,
 • Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazanması,
 • Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirmesi,
 • Çocuk oyunları konusundaki kavramları bilmesi,
 • Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olması beklenmektedir.

Yaratıcı drama liderliği /eğitmenliği eğitiminin süresi ve şekli:

Yaratıcı drama eğitmenliği / liderliği sertifika programı internet ortamında uzaktan eğitim imkânıyla verilmektedir. Yaratıcı drama liderliğinin eğitim süresi 30 gündür. Eğitime ait video ve dokumanlar uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, kursiyerler 7/24 istedikleri zaman sisteme girebilir ve istedikleri kadar izleyebilirler.

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ;

 • Eğitimin süresi: 90 gün / 200 saat
 • Eğitim şekli: uzaktan eğitim sistemi ile A-senkron video ve dokumanlar üzerinden gerçekleşir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“YARATICI DRAMA EĞİTİMENLİĞİ(ÜNİVERSİTE ONAYLI)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.