MOTORLU TAŞIT ALIM SATIM SORUMLUSU KURSU-OTO GALERİ-(ÜNİVERSİTE ONAYLI)

0 out of 5 based on 0 customer ratings
(0 customer reviews)

0.00 Eğitimlerimiz Video desteklidir. Bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz

Kurs hakkında ön kayıt oluşturmak için lütfen tıklayınız.

MOTORLU TAŞIT ALIM SATIM SORUMLUSU (OTO GALERİ-OTO KİRALAMA)-MOTORLU TAŞIT TİÇARETİ :

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Kimdir?
İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, satın alma modelleri geliştirilmesine katkı veren, satın alma süreçlerinin tasarlanmasına katkı veren, dönemlik satın alma planı hazırlayan, işletmelerin hammadde, malzeme, makine, ekipman ve hizmet alımlarına ilişkin satın alma hazırlıklarını koordine eden, satın alma yapan, tedarikçi ilişkilerini yürüten, satın alma ekibinin yönetimine destek veren nitelikli kişidir.
1. AMAÇ
Bu program,Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye – 5 (17UY0299-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti

14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Yönetmelik, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Bu sektörde faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, il müdürlüklerine gitmeksizin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden başvuru yapabilmektedir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemine ulaşmak için tıklayınız

Yukarıda yazılı ilgili kanunlara  istinaden ;

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 – (Değişik:RG-15/8/2020-31214)

(1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

  1. a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
  2. b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
  3. c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,

ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,

  1. d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato talebinde bulunmamış olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,(5)

  1. e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,gerekir

      2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu          şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye     yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen üniversiteler ;kamu kurumu  niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

 

****ÖMENLİ NOT :Belge sahibinden.com sitesinde geçerlidir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“MOTORLU TAŞIT ALIM SATIM SORUMLUSU KURSU-OTO GALERİ-(ÜNİVERSİTE ONAYLI)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.