Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022’den itibaren çalışamayacaktır.

Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022’den itibaren çalışamayacak;

Buna göre, madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere; aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022’den itibaren çalışamayacak.

Belge zorunluluğuyla iş kazaları yüzde 25 azaldı

İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanmasını amaçlayan Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu, 2015 yılından bu yana uygulanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, belge zorunluluğu sayesinde “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıftaki mesleklerde iş kazaları yüzde 25 azaldı.

Yeni eklenen 40 meslekle birlikte, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıfta olup Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183’e yükseldi.

Buna göre, madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere; aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022’den itibaren çalışamayacak.

Yüksek risk grubundaki 143 meslekte, belgeli çalışan şartı bulunan 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirdi.

9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ uyarınca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olan 40 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan mesleklerde belge  edinilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Mesleki  belge zorunluluğu getirilen mesleklerden bazılarına, bitkisel yağ üretim operatörlüğü, doğalgaz sayaç sökme takma elemanlığı, endüstriyel taşımacılık örnek olarak sayılabilir. Söz konusu listenin tamamına aşağıda Tebliğ’in Ekinden ulaşabilirsiniz.

Mesleki  Belgesi  olmayan kişilerin 10 Nisan 2022 tarihinden itibaren bu mesleklerde çalıştırılamayacakları düzenlenmiştir.

İstisna
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştıranlar için Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartı aranmayacağı düzenlenmiştir.

İdari Para Cezası
Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında iş müfettişlerince gerçekleştirilecek denetimler neticesinde 825,00 TL idari para cezasının uygulanacağı düzenlenmiştir.

Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Kaynak 

Yorumun

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!